Česká Pojišťovna,a.s., Masarykovo náměstí 59/6,tel. č.: 412710311

Český Červený Kříž, Mírové náměstí 3/234, tel. č.: 412517062

Finanční Úřad v DC, Řetězová 1369/2a, tel. č.: 412 592111

Dopravní Podnik Města Děčína, a.s., Dělnická 106, tel. č.: 412709511

Hasičský Záchranný Sbor, Provaznická 1394/10, tel. č.: 412709411

Katastrální Úřad v Děčíně, Děčín-Podmokly, Tržní 24/1906

Geodetické a Kartografické práce Ing. Milan Syrůček, Podmokly,Tržní 17/110,tel. č.: 412558201

Lékárna Centrum, Duchcovská 1, tel. č.: 412516001

Městská Knihovna v Děčíně, Raisova 1155/3, tel. č.: 412530976

Městská Policie Děčín, Na Valech 156, tel. č.: 412516516

Městské Divadlo Děčín, Teplická 75, tel. č.: 412530630
Městský Úřad Děčín, Děčín 4, Mírové Náměstí 1175/5, tel. č.: 412593111

Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, tel. č.: 412705111

Okresní Soud v Děčíně, Masarykovo Náměstí 1, tel. č.: 412709811

Okresní Správa Sociálního Zabezpečení, Ruská 33, tel. č.: 412505111

Okresní Ředitelství Policie ČR, Kaštanová 2, tel. č.: 974432111, 412 510007

Pozemkový Fond ČR, Sládkova 2, tel. č.: 412513437

Severočeská Energetika,a.s., SČE, Děčín 4, Teplická 8, tel. č.: 412441111

Správa Chráněné Krajinné Oblasti Labské Pískovce,Teplická 45,tel. č.: 412518202

Technické Služby Děčín, Březová 402, tel. č.: 412557059

Úřad Práce Děčín, Komenského Náměstí 641, tel.č.: 412708111

Všeobecná Zdravotní Pojišťovna Děčín, Myslbekova 1387/5, tel. č.:412707111

Zoologická Zahrada - Pastýřská Stěna - tel. č.: 412531164